[asse-support] Fwd: (5 oct.) Assemblée automnale de Solidarité sans frontières / Solidarity Across Borders Fall Assembly / Asamblea de verano, de Solidaridad sin fronteras